Vitaliteitsprogramma

Voor de rehabilitatie van post Intensive Care patiënten en Corona patiënten en hun familie, is een programma ontwikkeld die het welbevinden van mensen bevordert en streeft naar post traumatische groei. Het programma is gebaseerd op de positieve psychologie.

Wanneer mensen te maken krijgen met een ernstige ziekte die chronische beperkingen met zich meebrengt, staan zij voor 2 grote adaptieve taken: het leren omgaan met deze ernstige stoornis en het opnieuw vormgeven aan hun leven, in aanwezigheid van de beperking. Men streeft naar optimaal functioneren binnen de eigen mogelijkheden, waarbij emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden wordt ervaren. Hierbij wordt voldoende plezier ervaren, kan men omgaan met dagelijkse stressoren en kan iemand zijn capaciteiten volledig benutten.

Het vitaliteitsprogramma tracht in te spelen op de klachten die post IC-patiënten/long-Covid patiënten en hun naasten ervaren. Hierbij wordt gewerkt volgens het trainingsmodel “Dit is jouw leven”, dat is gebaseerd op de positieve psychologie.  Er wordt een krachtgerichte benadering gehanteerd die leert voluit te leven mét de beperkingen die mensen ervaren.

Men leert om de eigen pijn te erkennen en hier zelfcompassie in te ontwikkelen, om positieve emoties te ervaren en daar ook oog voor te krijgen, om je sterke kanten en kwaliteiten te ontdekken en gebruiken, waardoor je niet alleen je beperkingen en zwaktes ziet. Er wordt geïnventariseerd wat men graag in het leven wil bereiken, ondanks de beperkingen. Een belangrijk deel vormt het omgaan met traumatische gebeurtenissen en tegenslag. Het is belangrijk om ruimte te maken om die ervaringen te verwerken, maar daarnaast ook te realiseren hoe men als persoon is gegroeid na deze ervaring. En ten slotte komt het ontwikkelen van positieve relaties aan bod, omdat deze in grote mate bepalen hoe we ons voelen.
De interventies zijn gericht op het vergroten van het welzijn en het tot bloei laten komen van mensen.

De mindfulness in deze training heeft een tweeledig effect. Het zorgt voor een vriendelijker houding jegens jezelf en meer aanvaarding van de ziekte of de beperkingen. Maar daarnaast werkt het ook als cognitieve revalidatie omdat het de concentratie bevordert, het geheugen stimuleert, het werkgeheugen verbetert en het executief functioneren verbetert. Daarnaast kan het ook de slaapkwaliteit verbeteren.
Als aanvulling hierop worden leefstijladviezen meegegeven om beter om te gaan met problemen met het denken, gebaseerd op programma’s voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel.
Het fysieke functioneren wordt gestimuleerd middels mindful yoga, waarbij zachte bewegingen zorgen voor een toename van evenwicht en stabiliteit en het leren omgaan met eigen grenzen.

De training bestaat uit 10 sessies van ongeveer 2 uur, die om de week gegeven zullen worden, waarbij de laatste een terugkomdag is om te evalueren hoe het met iedereen gaat.
De eerste sessie is een kennismakingsbijeenkomst, waarin het programma wordt toegelicht en algemene informatie wordt gegeven over PICS en PICS-F. Men krijgt de gelegenheid zijn ervaringen te delen en door het contact met lotgenoten leert men dat niemand alleen staat in zijn klachten.
De volgende sessies worden de thema’s compassie, positieve emoties, omgaan met angst, doelen en optimisme, sterke kanten en positieve relaties belicht.  Aangezien de concentratiespanne van de doelgroep waarschijnlijk laag zal zijn, zal de opbouw van de sessies zo zijn dat het eerste gedeelte theorie is en het 2e gedeelte bestaat uit mindfulness oefeningen.

Reacties zijn gesloten.