Mindfulness Based Cognitive Therapy

De Mindfulness Training

Mindfulness betekent: opmerkzaamheid of aandachtigheid.
Aanwezig zijn in het moment, in het hier en nu. Het is doelbewust je aandacht richten op iets, bijvoorbeeld je ademhaling, je lichaam of de vogels die fluiten buiten. Aandacht zonder oordeel. Je neemt alleen maar waar wat er is. Zo leer je afstand doen van je automatische piloot. Die automatische piloot zorgt er nog al eens voor dat je je niet bewust bent van bepaalde denkprocessen en dat je ook mooie dingen mist in het leven.

Opmerkzaamheid wordt beoefend door meditatie oefeningen.
Daarnaast wordt er ook op cognitief niveau geoefend. Dat betekent dat gedachten heel erg je stemming kunnen beinvloeden zonder dat je dat dat in de gaten hebt. We leren naar gedachten te kijken, zonder oordeel en ze gewoon waar te nemen. Uiteindelijk kun je er dan afstand van nemen zodat het geen invloed meer heeft op je gemoedstoestand.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van mindfulness beoefening en het blijkt dat het goed werkt bij o.a. burn out, depressieve klachten, angstklachten, chronische vermoeidheid, chronische pijnklachten, slapeloosheid, piekeren, stress.

De training heet officieel de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) of de Mindfulness Based Stress Reduction Therapy (MBSR).
Het is een training die bestaat uit 8 sessie van 2,5 uur. Er wordt intensief geoefend en er wordt huiswerk meegegeven zodat de oefeningen steeds meer eigen worden gemaakt en een onderdeel gaan vormen van het dagelijks leven.
Er wordt geoefend in kleine groepjes of individueel als men dat wenst.

Deelnemers krijgen een werkboek en een USB stick met meditaties. 

"De lessen Mindfulness brengen inzicht en ik kan beter en bewuster keuzes maken"

Milly Raskin

Reacties zijn gesloten.