Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie, die mindfulness benaderingen combineert met methodes voor gedragsverandering. Acceptance staat voor aanvaarding van alles wat je innerlijk ervaart, zoals gewenste maar vooral ook ongewenste gedachten en gevoelens. Commitment verwijst naar de verbinding met je innerlijke doelen en waarden en de gedragsverandering die daarvoor nodig is. Het doel van de therapie is het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Die ontstaat door het in contact kunnen zijn met het hier en nu, het volledig bewust zijn en aanvaarden van alles wat zich van moment tot moment aandient en het voldoende afstand kunnen nemen van de inhoud van je gedachten.

ACT maakt veel gebruik van metaforen en ervaringsgerichte oefeningen, waarmee men vaardigheden leert om zich anders te verhouden ten aanzien van gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in acht stappen. Door geen energie meer te steken in het willen vermijden van bepaalde onwenselijke gedachten en gevoelens, ontstaat er ruimte om te doen wat men belangrijk en waardevol vindt in het leven. Mensen die psychische klachten zoals stress, somberheid en angst ervaren door hun gedachten en gevoelens, en daardoor niet leven volgens hun waarden, kunnen veel baat hebben bij deze nieuwe stroming gedragstherapie.

De training bestaat uit  6  tot 10 sessies van 2 uur in kleine groepjes en daarnaast zal er thuis geoefend moeten worden. ACT kan ook therapeutisch worden toegepast in individuele sessies van 1 uur, waarbij de duur van de therapie afhangt van de persoonlijke problematiek.

Reacties zijn gesloten.